Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162822

Dato: 20.09.2021

ADGANG TIL EKSTRAORDINÆRE SMITTEVERNTILTAK MÅ IKKE FORLENGES:

Jeg sier NEI til forlengelse av bruk av Coronasertifikat, og NEI til forlengelse av forskrift om karantenehotell, isolering og smittekarantene.

Med dette stiller jeg meg bak uttalelse til åtte av Norges fremste eksperter på jus, medisin og samfunnsforhold (kronikk i Aftenposten av 16.09.2021).

Stortinget må ikke godta forslag om forlenging av de midlertidige forskriftene. Det foreligger ingen begrunnelse for «de mest inngripende tiltak i Norge i fredstid». Pandemiplan av 2014 ble forkastet så å sie «over natten» medio mars ifjor. I tidligere pandemiplaner har vanlig kutyme vært: Isoler de syke, beskytt de svake, men ellers skal dagliglivet gå sin vanlige gang som normalt som mulig er. I pandemiplaner har det vært frarådet aktivitetsbegrensning for hele/ deler av befolkningen. Dette fordi slike tiltak sannsynlig har liten effekt, er ressurskrevende og strider mot prinsippet om ikke å begrense normal aktivitet unødvendig.

Hvis man fortsetter å forlenge, blir midlertidige hastehjemler lett normen. Dette kan flytte grensene for hva som anses som akseptabelt, under mere normale forhold. Dette synes jeg er en utidig og svært betenkelig utvikling, sett i ly av demokratiske verdier.