Høringssvar fra Psykolog buflaten

Dato: 11.09.2021

Jeg jobber som psykolog i ambulant team der vi hjelper suicidale pasienter. Har i korona tider sett en opphopning av suicidale pasienter. Spesielt preget av de strenge reglene knyttet til smittevern. Tenker at man må revurdere lov verket slik at man ikke dreper noen for å redde andre. Saken er hvem er viktigst i vårt samfunn. Skal vi ruinere hele familier .. ta vekk livsgrunnlaget deres fordi vi har en pandemi. Det finnes bedre måter å håndtere dette på.. slik av vi alle kan leve godt. Trist at politikere ikke kan se at det finnes alternativer. Så hvis dere ikke gjør forandring snart så må vi forvente at de unge tar sitt liv ...