Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154710

Dato: 19.09.2021

Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine.Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er uten hensikt. Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven