Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 218728

Dato: 24.09.2021

Det er brudd på grunnloven og menneskerettighetene å diskriminere innbyggerne ved bruk av vaksinepass . Dette gjelder også diskriminerende innreiseregler /karantenebestemmelser for uvaksinerte vs. Vaksinerte . Vaksinerte kan også smitte og gå fritt gjennom grensekontrollen, mens en usmittet uvaksinert må i karantene .