Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 264725

Dato: 24.09.2021

Jeg ønsker med dette uttrykke at jeg er sterkt imot regjeringens forslag om å forlenge midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av Sars-Cov-2. Denne loven ble hasteutviklet, uten regulær lovbehandling eller oftentlig høring, og den tok ikke hensyn til Norge sin nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa fra 2014. Denne ble forkastet og erstattet med en lov som motvirker både demokrati, rettstaten, og menneskerettighetene, noe som også har blitt tatt opp av flere av Norges fremste eksperter på jus, samfunnsforhold og medisin i en kronikk i Aftenposten den 16.september 2021. De anbefaler "å sette ned et utvalg av personer med kompetanse innen kunnskapshåndtering, derunder vurdering av forholdsmessighet, smittevern og rettssikkerhet. Utvalget bør ha som mandat å vurdere hvordan man kan gi regjeringen de nødvendige fullmaktene samtidig som ma kan sikre at de tiltakene som vedtas, vurderes inngrepenes karakter, rekkevidde og forholdsmessighet." (https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MLPm6K/adgangen-til-ekstraordinaere-smitteverntiltak-boer-ikke-forlenges). De siste to årene har vist oss at det er stor fare for at midlertidige tiltak blir til langvarige løsninger.

Den nye regjeringen bør avvise dette forslaget og heller lage et nytt forslag som tar hensyn til de punktene de ovennevnte ekspertene anbefaler i sin kronikk i Aftenposten.