Høringssvar fra Lars Morten Moen

Dato: 10.09.2021

Dette minner om innføring av diktatur og har ingenting med smittevern å gjøre.