Høringssvar fra Hanne Gundersen

Dato: 13.09.2021

Det har vist seg at når den sittende regjering har utvidede fullmakter til å begrense innbyggernes frihet og bevelgelsmuligheter, så gripes sjansen til å gjøre nettopp dette, på tross av at antall vaksinerte stiger og innlagte på sykehusene synker. I en slik situasjon oppleves tiltak som karantenehotell, krav om karantene for beskyttede og ikke minst barn og unge under 18 som urimelige, unødvendige og uforholdsmessige. Regjeringen tviholder på makten til å kontrollere befolkningen gjennom tiltakene.

Selv myndigheter og regjering kan ikke forutspå fremtiden, men historien siden Mars 2020 har vist at det har vært svært enkelt for de regjernede myndigheter å innføre nye forskrifter, så det bør på ingen måte være nødvendig å utvide endringene i smittevernloven som et sikkerhetstiltak i tilfelle det oppstår en mer alvorlig virusvariant.

Pr 13/9 2021 er dessuten smittesituasjonen i Norge betraktlig mye verre enn iblant annet våre naboland, og det kan stilles spørsmål om hvorvidt disse importsmittetilfellene utgjør noen forskjell på smittespredning og innleggelser.

Nå må nok være nok!