Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 855415

Dato: 13.09.2021

Jeg ser ingen hensikt bed å forlenge noe som helst, da for det første aldri ar blitt isolert noe virus noen gang, for det andre pcr testen er ikke laget for å diagnostisere. Norges grunnlov og menneskerettighetene blir brutt mm