Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119846

Dato: 14.09.2021

Majoriteten av befolkningen er vaksinert. Det er ikke lenger en krise i landet, situasjonen er under kontroll. Denne loven er i utgangspunktet et overgrep på befolkningen og den har gitt regjeringen frie tøyler. Nå er det på tide å stoppe unntakstilstanden.

Jeg er sterkt imot en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat mm, dette er ikke formålstjenlig for befolkningen.