Høringssvar fra Kristian Ugstad

Dato: 24.09.2021

Nei til forlengelse av midlertidige endringer av smittevernloven.

Disse "midlertidige" forskriftshjemlene skulle i utgangspunktet ikke vært innført da de strider mot norsk grunnlov, menneskerettighetene og er moralsk forkastelig. Illegitime og folkefientlige regler som dette hører ikke hjemme i et demokrati.

Videre er selve argumentet for innføringen av disse forskriftene basert på et diffust virus med en ekstremt høy overlevelsesrate som "påvises" ved hjelp av en svært tvilsom "pcr" test. Alle former for restriksjoner og tvang koblet til det såkalte "covid 19 viruset" må umiddelbart forkastes og aldri innføres.