Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 395120

Dato: 12.09.2021

Nei til denne lovendringa.