Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170827

Dato: 21.09.2021

Koronapass innenlands må avvikles

Det vises til høringsnotat av 10.sept 2021 om midlertidige hjemover i smittevernloven , herunder koronasertifikat .

I høringsunderlaget ( 5. juni 2021) om innføring av koronasertifikat nasjonalt og til bruk i EU legges det til grunn , og er hele begrunnelsen for innføring av vaksinepass, at vaksinerte , personer med gjennomgått sykdom siste 6 mnd bekreftet med PCR test er immune og ikke kan smitte andre . Det legges da til grunn at personer uten disse «statusene» er en risiko for andre da de er potensielle smittebærere.

Forskning publisert etter dette høringsunderlaget i juni 2021, viser at vaksinerte beviselig også er smittebærere på linje med uvaksinerte.

Dette fremkommer i uttalelser fra en ledende virolog og fra en overlege ved FHI ( se kilde under) . Videre bekrefter amerikanske CDC (se kilde under) at vaksinerte også kan være smittebærere. Dette funnet er også sitert av FHI ( se kilde )

Grunnlaget for å legge noen form for begrensninger overfor uvaksinerte, som ikke tillegges vaksinerte, vil derfor være direkte diskriminerende og i strid med Grunnlovens para 98 om usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Høringsutkastets pkt 4.2.2 siste avsnitt, som omhandler at departementet skal videreføre sin fullmakt til å benytte koronasertifikat for innenlands bruk, har derfor ingen støtte i faktiske forhold. Bruk eller anledning til bruk av koronasertifikat må derfor avvikles.

Kilder :

Tv2.no 19.8 2021 - FHI Overlege Watle og Immunolog Spurkeland. Tv2: https://www.tv2.no/a/14173623/

CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/why-measure-effectiveness/breakthrough-cases.html

https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronavaksine-selv-om-ikke-alle-far-full-beskyttelse-er-det-viktig-at-mange/