Høringssvar fra Hans Kristian Rygge

Dato: 11.09.2021

Helt uakseptabelt!!!