Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125239

Dato: 11.09.2021

Nei det er ikke greit.