Høringssvar fra Milla

Dato: 24.09.2021

2 dager før valget legges det ut forslag til forlenget smittevernlov, og med en så kort høringsfrist på kun 10 dager, noe som er uvanlig og gir rom for spekulasjoner.

Jeg stemmer i mot dette forslaget, dette fordi både deres håndtering og lovnader som er gitt, ikke har gitt de resultater som vi ble forledet til å tro.

Etter at det kom vaksiner på markedet, var det slik at de mest sårbare gruppene for covid skulle vaksineres. Dette startet dere med i desember 2020. Vaksineanbefalingene endret seg raskt videre nedover aldersgruppene, og nå helt ned til barn fra 12 år, selv om Covid viser seg og ha svært liten risiko, spesielt de yngre. Tvert imot, så antar også FHI at vaksinen vil redusere kroppens naturlige immunforsvar, slik at man blir mere sårbar for andre virus.

Vi oppnår heller ikke Immunitet ved vaksinering, (noe vi ble fortalt til å begynne med), men nå er ikke immunitet målet med vaksinen, men å redusere risikoen for å bli alvorlig syk. Dette slo også feil, vi ser at både delvaksinerte og fullvaksinerte blir både smittet, smitter videre og blir alvorlig syk, og til og med dør av Covid. Men likevel presser regjeringen på med vaksiner, til og med til barn, ungdom, gravide og ammende, noe som i utgangspunktet var frarådet. Det er, som man ikke kan komme bort i fra, en eksperimentell vaksine. Med restriksjoner, vaksinepass, skremsel via media, driver dere fortsatt med indirekte tvang på befolkningen til å ta vaksinen. Dere setter også befolkningen opp mot hverandre der det nå har blitt «de vaksinerte» og «de uvaksinerte», noe som har medført splid, også innad i familie, venner, kolleger og befolkningen for øvrig. Og dette er en bevisst taktikk for at flest mulig skal vaksinere seg. Hvorfor??

Dette presset som dere utøver er urimelig, uetisk og menneskerettighetsstridig.

I tillegg kommer det frem mer og mer alvorlige bivirkninger, og også død ved vaksina. Underrapportering av legemidlers bivirkninger er et kjent problem, og det estimeres at færre enn 10 prosent meldes inn til systemet i USA. Man må dermed anta at det fins store mørketall også her til lands. Utrulling av vaksiner for SARS-CoV-2 er i alle praktiske henseender å regne for et eksperiment, med ny teknologi som aldri har blitt prøvd ut på et stort antall mennesker før. Første del av sikkerhetsstudiet er ikke ferdig før i 2023. Dette gjelder også vurderinger rundt effektivitet og sikkerhet for barn i alderen 12-15 år. Hvilket ansvar tar regjeringen på seg ved skader/konsekvenser som vaksinering har gitt og gir? Og det i tillegg til at denne vaksinen som dere sier er frivillig, men som absolutt ikke er frivillig?

Europarådet stemte i januar 2021 gjennom en resolusjon som blant annet sier at det skal informeres om at vaksinasjon er frivillig. Mennesker skal ikke utsettes for politisk eller sosialt press, og ingen kan diskrimineres på bakgrunn av vaksinestatus. Denne resolusjonen følger altså ikke Norge!!

Nürnbergkodeksen gjelder fortsatt, 70 år etter at traktaten ble til. Et eksempel: «Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade.» Lærdommen etter Nürnberg var også at ingen kunne gjemme seg bak at man «bare fulgte ordre». Alle involverte er ansvarlig for sine handlinger, direkte og indirekte – uansett hvem som ga ordre til hva.

NEI TIL DETTE HØRINGSFORSLAGET!!