Høringssvar fra Nicholay Roald

Dato: 12.09.2021

Regjeringer må huske at det er de jobber for folket og ikke omvendt. Dette

Forslaget er unødvendig, overgripende og i brudd med grunnloven. Nå får det være nok og denne klubben dere er med i legges ned.