Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130040

Dato: 15.09.2021

Jeg kan ikke forstå at dette er nødvendig i forhold til folkehelsen slik situasjonen er nå. Jeg trodde at når man var fullvaksinert så var man beskyttet for alvorlig sykdom og død. Hvorfor skal vi da fortsette med strenge "bevegelses og frihets berøvende tiltak" for befolkningen. Vaksinert eller uvaksinert . Dette vil få psykososiale konsekvenser i alle aldersgrupper. Kanskje verre enn Covid 19