Høringssvar fra Linn Beathe Hagtvedt

Dato: 13.09.2021

Se høringsuttalselse i vedlegg.

Vedlegg