Høringssvar fra Kai Ben Storebø

Dato: 24.09.2021

Begrensingen i folks frihet står ikke i forhold til faren covid utgjør for befolkningen. Corona-sertifikat er en vits all den tid vaksinen ikke hindrer smitte.

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 bør derfor ikke forlenges..