Høringssvar fra Isabelle schjelderup

Dato: 12.09.2021

Jeg stiller meg fullstendig imot dette forslaget. Det viderefører brudd på vår egen grunnlov, menneskerettighetene, og er et overformynderi som tar vekk våre grunnleggende rettigheter, og signaliserer at vi borgere ikke er istand tii å ta egne valg eller tenke selv. Det krenker også diverse lover ifht retten til å bestemme over egen kropp, bopel og retten til å reise. Ifht retten tii å bestemme over egen kropp, så er lovforslaget enda en måte å prøve å presse flest mulig til å ta vaksinen. Når covid nå florerer etter at flesteparten er vaksinert, og feks 1/3 del ved London sykehus som er innlagte pga av covid er vaksinerte- så henger ikke dette på greip. Vi sksl presses til å ta en vaksine som ikke virker, og som har gott svært mange svært alvorlige bivirkninger. I tillegg presses nå barn fra 12 år til å ta vaksinen. Dette er hårreisende! Og, hvorfor skal vi ikke vaksinerte sine rettigheter begrenses- når vaksinerte har med seg like mye smitte når de først er smittet som ikke vaksinerte? Jeg blir då lei meg!!!