Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 127721

Dato: 15.09.2021

Nei takk, Erna Solberg og Norges helsemyndigheter, dette forslaget støttes ikke og bør trekkes av både prinsipielle og faglig grunner.