Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 451474

Dato: 12.09.2021

Det finnes ingen dokumentasjon eller bevis på at en forlengelse av denne forskrift er til det beste for befolkningen. Forskriften, som skal håndheve begrensninger av folks bevegelsesfrihet -ja, frihet generelt, med bakgrunn i å skåne befolkningen fra et virus som på ingen måte er samfunnskritisk, bør trekkes tilbake med umiddelbar virkning. Folk må få tilbake den friheten de ble født med, til bl.a. å bevege seg fritt i dette landet.