Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145734

Dato: 16.09.2021

En forlengelse av restriksjonene fram til juli 2022 er helt uakseptabelt! Nok er nok.