Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115815

Dato: 14.09.2021

1. Hvorfor er det slikt et press på at friske barn med et godt immunforsvar skal ta vaksinen mot covid?

2. Hvorfor har det ikke vært en eneste debatt mot og for covidvaksiner?

3. Hvorfor gjøre mer forskjell på mennesker med å innføre vaksinepass?

4. Hvorfor er det ikke mer fokus rundt de som har fått alvorlige symptomer etter at covidvaksinen ble tatt?

5. Hvor mange er blitt alvorlig syke med corona?

6. Hvor mange er blitt alovorlig syke etter vaksinen?

7. Hvor mange fullvaksinerte blir smittet og syke?

8. Er dette et ekspremitelt forsøk på mennesker?

9. Hva inneholder covid vaksinen (moderne og pfizer) og er det bevist at det ikke er farlig for mennesker?