Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 372805

Dato: 12.09.2021

Det gis altfor stort rom for maktutøvelse som i prinsippet gir rom for stort maktmisbruk.