Høringssvar fra Theresa Stenersen

Dato: 23.09.2021

Jeg samtykker på ingen måte til dette.

Myndighetenes håndtering av denne såkalte pandemien har vist at dagens myndigheter ikke ønsker folkets beste og ikke kan stoles på. Gjennom diverse som har kommet fram, f eks Nakstads interessekonflikt og at Solberg selv feiret bursdag med overstigning av antall gjester myndighetene har påbudt sitt folk å holde seg til (i en tid der barn omtrent ikke fikk lov å feire sin bursdag), hvordan politikerne selv holdt tettstående, klemmende folkefest etter valget nylig - mens barna nå lever under et tyrannisk testregime i skolen, er det blitt gjort tydelig at korrupsjon og forræderi også er gjeldende.

I stedet for å oppfordre og å hjelpe folket til god helse og medmenneskelighet, gjennom en for mange, traumatisk tid, har myndighetene skapt enorm frykt i befolkningen og tråkket hardt over helt grunnleggende menneskelige rettigheter. Dette er totalt uakseptabelt. Lidelsen og ødeleggelsene myndighetene gjennom det siste halvannet året har påført millioner av mennesker er ubegripelig. Vi ser en håndtering som har blitt utført uten vitenskapelig belegg i bunn. En håndtering som fra starten av har vært preget av et diktatorisk, oven fra og ned-utgangspunkt. Vi ser myndigheter som sørger for hemmeligholdelse (i mange tiår fram) rundt hva det egentlig er som foregår og hva som har ført til at så inngripende tiltak er blitt innført. Vi ser banale løgner, f eks at informasjon relevant til det hele påstås borte grunnet slettede sms-er og rot i papirsystemet til én enkelt. Vi ser sensur av fagfolk og whistleblowers fra innad i f. eks Phizer. Totalt uakseptabelt at dette har foregått og skal kunne fortsette.

Et rungende nei til flere brudd på - og forsøk, gjennom forskrifter og påbud, på overtramping av- grunnloven og menneskerettighetene! Skam dere.

Jeg har totalt mistet tilliten til myndighetene i landet vårt, og håper alle som kan bidra,vil gjøre det de kan for at vi kan omgjøre vårt samfunn til et som baserer seg på ærlighet, respekt, frihet, medmenneskelighet, kjærlighet. For alles skyld - for alle barn, nålevende og framtidige generasjoner.