Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 265915

Dato: 24.09.2021

Tiltaka er i mot grunnleggande rettigheiter og må ikkje vidareførast.