Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190733

Dato: 23.09.2021

For at samfunnet i raskest mulig grad skal komme tilbake til normalen er det viktig at tiltak som har gått på demokratiet løs opphører.

Fullmaktslovene fra 2020, som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, skulle være et unntak med tidsbegrensning. Om vi viderefører denne loven i enda et år, spesielt når man vet at coronaviruset har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus, så blir plutselig unntaket den nye regelen. En regjering må ikke i for lang tid venne seg til at de kan bestemme ting basert på fra helsemyndigheter ene og alene – uten at noen kan kontrollere eller gå regjeringen etter i sømmene.

Hvorfor er dette ekstra viktig?

Bestemmelsene tatt i en antatt nødsituasjon har i lang tidsperiode hatt meget inngripende innvirkning på samfunnet vårt. Folk har mistet jobben. Bedrifter har måttet stenge på kort varsel. Null forutsigbarhet. Bevegelsfrihet innskrenket. Oppveksten til barn blitt preget av frykt og isolasjon. Hva som skal prioriteres i et samfunn har vært veldig ensrettet og underlagt ekstreme tolkninger av helsebyråkrater.

Nødsituasjonen er over. Fullmaktslovene må opphøre!