Høringssvar fra Anita Wie Hauge

Dato: 23.09.2021

Et stort Nei!
Ingen forlengelse av Smittevernsdiktaturet. Det må opphøre øyeblikkelig.