Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154814

Dato: 19.09.2021

Etterhvert som tiden har gått, har vi nå straks oppfylt det som har vert målet hele tiden: å vaksinere store deler av den norske befolkningen.

det er ikke lagt opp til noen annen løsningsdtrstegi enn vaksine, så hvilken hensikt ønsker vi da å oppnå lenger frem i tid?

Frykten i Norge, og hensikten med de imidlertidige Covidforskriftene, har vert for å unngå overbelastning i helsevesenet.
Dette er ikke lenger en reell problemstilling. Det bør derfor ikke lenger belastes det norske folk, med frihetsberøvelse.
Det er også vesentlig for Norge at våre naboland nå endrer Kovid til å ikke være en allmennfarlig sykdom, og skroter nå tiltakene. Det bør også Norge gjøre.