Høringssvar fra Luise Storch

Dato: 13.09.2021

Hva er begrunnelsen for å forlenge disse reglene når regjeringen har lovet og sagt flere ganger at vaksinering er veien ut av pandemien?

Nå er snart 70 % av befolkningen fullvaksinert, og dersom helsemyndighetene snakker sant, så gir vaksinene god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Covid-19 vil da ikke lenger være en allmennfarlig sykdom i Smittevernlovens forstand. Loven er klar på at den ikke kan brukes til å innskrenke befolkningens frihet når den sykdommen det gjelder, ikke er allmennfarlig.

Sykdommen smitter like mye for de vaksinerte som de vaksinerte, da er det ikke noe rettsgyldig argument for å opprettholde disse restriksjonene.

Ovenstående gjelder både reglene om innreisekarantene og reglene om restriksjoner for uvaksinerte personer (koronasertifikat). Det er bare lov å pålegge befolkningen slike restriksjoner når formålet er å verne befolkningen mot allmennfarlig sykdom. Når alle som ønsker er vaksinert, og derfor (etter helsemyndighetenes forutsetninger) godt beskyttet mot alvorlig sykdom, så bortfaller hele denne begrunnelsen.

Når skal dette stoppe? Vi ønsker vårt demokrati tilbake og ikke leve i en politistat for regjeringen bestemmer over hver eneste ting vi gjør.

Gjør som Danmark og erklær pandemien over.

Det eneste som gjenstår nå er å leve livet NORMALT videre sammen med viruset.