Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102437

Dato: 14.09.2021

Bryter mot grunnloven og menneskerettigheter. Så stort nei til forlengelse.