Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 722383

Dato: 13.09.2021

Regjeringen har sagt hopp og vi har hoppet!

NÅ ER DET NOK!!!

Dette har de forårsaket frem til nå:

Nedstenging av landet = psykiske lidelser, tap av arbeid/inntekt, flere barn blir mishandlet, eldre dør alene uten kjente og kjære i nærheten, kvinner føder uten partner ved sin side, tap av nærhet med sine kjære, etc

Vaksinering = 1 vaksine, blir til 2, blir til 3, blir til 4, blir til 5?! Når skal vi stoppe opp og si "dette funket ikke! De som er vaksinert blir fortsatt smitte, syke og smitter videre, noen få dør til og med (akkurat som de uvaksinerte). Hvorfor skal vi bruke mennesker (mot sin vilje) i et ekperiment som tydelig strider med Nûrnbergkodeksen?

Fakta = det finnes medisiner mot Korona! De har eksistert lenge og har god effekt, så hvorfor skal vi stenge ned landet, låse folk inne som er syke, drive med segregering av samfunnet (ikke vaksinerte/vaksinerte) slik de gjorde med jødene og de ikke-hvite/hvite? Har vi ikke lært av historien??

NOK ER NOK!! De som har feilet oss må stilles ansvarlig.

Ikke flere regler, ikke flere restriksjoner, og ALDRI koronasertifikat.

Vi vil ha friheten vår tilbake!!