Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182897

Dato: 23.09.2021

Nå som koronaen er klassifisert som vanlig influensa, så er det ingen grunn for å forlenge de foreskriftene om koronapass, karantene mm! Det er uhørt fra utgangspunktet! Det er brudd på våre menneskerettigheter, vår bevegelsesfrihet. Våre barn,våre fremtidige landsmenn blir ødelagt mentalt av de tiltakene som har vært. Nei og atter nei til forlenging av de horrible ødeleggende tiltakene som har vært.