Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 204724

Dato: 23.09.2021

Denne loven kan ikke forlenges. Den er grunnlovsstridig og i strid med internasjonale menneskerettigheter.

Vi vet i dag at virus er ikke mer dødelig enn vanlig influensa, så slike tiltak er helt uproporsjonert i forhold til trusselen.

Dessuten så finnes det ypperlig fungerende medisinske behandlinger som er velprøvde, trygge og billige. Men dette liker selfølgelig ikke Big Pharma, da patentene på disse har utgått, samt at dette ville ha gjort EUA (Emergency Use Authorization)på alle genterapiprodukter ikke verken nødvendig eller gyldig lenger. Folk på Legemiddeltilsynet og FHI burde å ta bryet å se f.eks til Japan der de har nylig tatt i bruk Ivermektin med veldig gode resultater.

Norge er ikke tjent med å innføre ett klassesamfunn basert på helseopplysninger, for å "beskytte" mot en forkjølelsesvirus.

Denne kampen er bortkastede ressurser og har ført til at mange har fått sin personlig økonomi og liv ruinert.

Det går ikke an å stoppe ett virus som kan overleve i både mennesker og dyr.

Men tiltakene vi har hatt fungerer ypperlig hvis man ønsker å innføre uendelig smittevernsdiktatur der man må injiseres med eksperimentell genterapiprodukt regelmessig for å opprettholde status som "beskyttet".