Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 211618

Dato: 24.09.2021

Forskriftshjemmel

om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 må absolutt ikke videreføres. Særlig er koronasertifikatet i strid med innbyggeres rett til sine friheter. Koronasertifikatet bør absolutt avskaffes umiddelbart. En regjering som ikke straks avskaffer sertifikatet jobber ikke i innbyggernes og Norges interesse og krenker individuelle rettigheter. Med håp om at regjeringen således handler i fornuft.O