Høringssvar fra Sissel Lerstad

Dato: 14.09.2021

Jeg protesterer mot forlengelse av coronatiltakene slik de er foreslått i regjeringens forslag. Dette er et urimelig og udemokratisk tiltak, gitt at det per dags dato ikke har vært noen åpen diskusjon om virusets opphav, og at tiltakene står i urimelig forhold til smitten som regnes som svært lav. At pcr-testens gyldighet heller ikke har vært gjenstand for seriøs og uavhengig gransking tilsier at forslaget må trekkes tilbake for å bli presentert i offentlig diskusjon blant fagfolk.