Høringssvar fra Karin Røv

Dato: 23.09.2021

Stans alle koronatiltak

Koronasertifikatet må skrotes. Reisepass har vi ikke hatt siden okkupasjonsårene.

Krav om koronapass strider mot våre Grunnlovsfestede rett til fri ferdsel.

Koronapass beskytter ikke mot smitte eller sykdom. Det er statistisk ekreftet fra mange land at sykdomsforekomst øker med økende antall Covid-vaksinerte.

Det eneste man oppnår med koronapass er å skille befolkningen i de vaksinerte versus de uvaksinerte, på samme måte som nord-koreanere skiller befolkningen sin i 3 grupper, en priviligert, en mellomgruppe, og en paria-kaste. Slike tilstander skal ikke tolereres i Norge.

Krav om koronapass betyr vaksinetvang. Påtvungen medisinsk eksperiementering er ulovlig og straffbart med døden ihht Nürnberglovene av 1947. Covid-vaksinene er ikke utprøvd og godkjente, men kun gitt midlertidig brukstillatelse på grunn av en påstått nødsituasjon, med upålitelig datamateriale. Rapport, evaluering og eventuell godkjenning vil tidligst kunne komme i 2025.

Karantenekrav ved lovlig grensepassering må avskaffes. Det er grunnlovstridig. Det finnes ingen data som kan verifisere at karantene av friske mennesker hindrer sykdomsspredning. Karantenehotell og andre interneringsleire, samt hjemmekarantene, er frihetsberøvelse uten lov og dom, og uten lovbrudd som legitimerer frihetsberøvelsen. Dette er Gulagspolitikk og trakassering av befolkningen.

Karantene er kun legitimt når noen faktisk er syke og smittebærende, uansett om det er SARS-COV-19 eller noen annen livstruende, smittsom sykdom. De som faktisk er syke vil i så fall ligge hjemme i egen seng eller på sykehus. Karantene for friske mennesker er kun trakassering og ulovlig frihetsberøvelse.

Når den første lockdown ikke fungerte så er det absurd å forvente nytt resultat ved nye nedstengninger. Jeg og andre spør hva det egentlige motivet er.

Den raskeste vei til normalisering av samfunnet er å skrote alle tiltak som hittil er prøvd, og som bare har hatt skadevirkninger, primært økonomiske og emosjonelle skadevirkninger. Den raskeste veien til normalisering er å avblåse alt. Det vet vi av erfaring: Det tok kort til etter frigjøringen i mai 1945 før det norske samfunnet fungerte normalt igjen.