Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 487305

Dato: 12.09.2021

Nei! Dette strider mot våre menneskerettigheter.