Høringssvar fra Sven Pettersen

Dato: 24.09.2021

Jeg er sterkt imot forlengelse av unntaksbestemmelsene i smittevernloven. Vi må - som borgere i dette landet - få tilbake våre grunnlovsfestede rettigheter uavhengig av medisinsk status, og vår medisinske status må igjen få bli en privatsak.

Begrunnelsen for forlengeise av unntaksbestemmelsene er gjort på et meget svakt grunnlag da norke helsemyndigheter nå går ut offentlig og defierer covid 19 på lik linje med en sessonginfluensa og det er urimelig å forlenge enn "unntakstilstand" av frykt for et hvert mulif virus/virusvariant.