Høringssvar fra Tarjei Roland

Dato: 24.09.2021

Det er med bekymring – og undring – jeg leser regjeringens ønske om forlengelser av fullmakter. Mine bekymringer rundt sertifikatet og tiltakene er de samme som tidligere:

1) Vaksinene er, fremdeles, høyst eksperimentelle og har ikke gjennomgått tilstrekkelig forskning, utprøving og studier (det faktum at de nå er godkjente - og ikke bare hastegodkjente) øker min skepsis og uro heller enn å berolige meg.

2) Dette skaper et helse-apartheid der de som velger å stå utenfor skal straffes. Regjering og fagfolk har vært flinke til å påpeke at vaksinen er frivillig. Men med de straffer som vederfares den som ikke vaksineres, føles ikke vaksinen veldig frivillig. En skal tuktes inn i rekken (eller vaksinekøen).

3) Det skaper sosial splid med «de onde» mot «de gode»

4) Jeg er bekymret for utglidingseffekten: Hva om vi får et sertifikat som ikke bare omhandler Covid-19 og vaksinen for denne pesten?

Jeg bekymrer meg – i likhet med tidligere - også for de gjennomgående korte høringsfrister regjeringen opererer med.

Denne gangen har regjeringen kommet med forslag to dager før et valg. En kan jo mistenke dem for å ha villet drukne forslaget i oppmerksomheten rundt valget. I verste fall er dette manipulativt, i beste fall respektløst og ubetenksomt.

Jeg undrer meg også storlig over forslaget. Ironisk nok har det høringsfrist 16 timer før «den store gjenåpningen». Hva skal regjeringen med videre fullmakter nå som landet åpnes, og vi skal tilbake til normalen? Betyr det at regjeringen faktisk ikke har tenkt å ta landet tilbake til normalen allikevel? Betyr det at regjeringen vil ha carte blanche for videre tiltak?

Jeg undrer meg også over at det skal være behov for dette forslaget nå som man har vaksinert størstedelen av befolkningen. Betyr det at regjeringen ikke har tro på at vaksinen de promoterer er effektiv?

Jeg sier et klart «nei» til videre forlengelse.