Høringssvar fra Christina

Dato: 13.09.2021

Støtter absolutt ingen punkter i denne høringen. Forslaget baserer seg kun på søkte antagelser, og argumentene blir fullstendig grunnløse sett i lys av hva som har blitt kommunisert tidligere.

Når man ser offisielle tall på alvorlig sykdom/død, er det ingenting der som kan understøtte en slik forlengelse.