Høringssvar fra Stian Ellingsen

Dato: 24.09.2021

Jeg samtykker ikke til dette..!