Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 210438

Dato: 24.09.2021

Jeg støtter ikke disse tiltakene. Nå har dette pågått lenge nok!

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ALEMnM/fhi-vi-kan-naa-sammenligne-coronaviruset-med-influensa


Angående PCR-testene: Det er godt dokumentert(1) at man ved PCR-testene(2) ikke kan skille mellom aktivt og passivt virus i kroppen. Det er dokumentert at PCR-test med sykler (CT) fra 25-45 gir store feilmarginer i prøvesvarene i friske mennesker (ASYMPTOMATISK testing), kalt FALSE POSITIVE utslag. Videre er prøvepinnene sterilisert med Ethylene Oxide(3,4), et svært kreftfremkallende og giftig stoff som trekker inn i barnas slimhinner. Videre undersøkelser(5) av testene viser funn av rester av stoffer ligger igjen på medisinsk utstyr etter sterilisering og forårsaker eksponering i nesen ved bruk. Angående COVID mRNA Vaksinene:Det finnes til dags dato IKKE dokumentert at Covid/Corona/mRNA vaksinene er trygge for menneskelig bruk, spesielt ikke når det gjelder barn og unge som heller ikke er en del av den påståtte risikogruppen i corona øyemed. All vaksinering innebærer en risiko. Alle vaksinene er haste innført til tross for at oppfinner av mRNA teknologien, Dr Robert Malone(6), samt tusenvis av leger rundt om i verden(7) har gått sterkt ut og advart mot bruk i vaksine øyemed og advarer befolkningen mot å ta COVID vaksinene. Viser ellers til Grunnlovens §§ 102 og 104, European Council Resolution 2361, Art. 7.3.1 og 7.3.2 og European Convention on Human Rights Resolution, Art. 3, samt Nürnberg-kodeksen som forbyr eksperimentering på mennesker.

Vi vil ha vår frihet tilbake!

Referanser:

1. https://friemenneske.no/download/review-report-of-rtpcr-test-corman-drosten/
2. https://friemenneske.no/aiovg_videos/inventor-of-pcr-test-kary-mullis-it-doesnt-tell-you-youre-sick/
3. https://www.steris-ast.com/techtip/overview-ethylene-oxide-residuals/
4. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethylene-oxide
5. https://dailyexpose.co.uk/2021/05/21/covid-pcr-test-swabs-are-as-dangerous-as-inhaling-asbestos/
6. https://friemenneske.no/aiovg_videos/corona-investigative-committee-dr-robert-malone-7-9-21/
7. https://friemenneske.no/aiovg_videos/world-doctors-alliance-ask-the-experts-covid19-vaccines/
8.https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
9. https://friemenneske.no/download/utklipp-fra-pfizer-avtale-ansvarsfraskrivelse/
10. https://www.fda.gov/media/150386/download
11 https://www.fhi.no/publ/diverse/koronavaksine---dose-2/
12. https://www.fhi.no/nyheter/2021/lite-covid-sykdom-og-fa-senfolger-blant-barn/
13. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44#KAPITTEL4
14. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
15. https://friemenneske.no/download/original-the-universal-declaration-of-human-rights-from-1948/ 16. https://tidsskriftet.no/2021/01/kronikk/nar-tiltaket-er-verre-enn-pandemien

Se forøvrig oppdatert faktainformasjon på: www.friemenneske.no, www.frittvaksinevalg.no og www.helsefrihet.no