Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 841891

Dato: 10.09.2021

Det er helt absurd at man skal forlenge en kriselov! Vi mennesker har våre rettigheter! Det at de vil inføre diktatur er ikke greit! Det er ingen krise her i landet ang smitte! Det som er krise er alle de bivirkningene som er fra disse mrna injeksjonene dere vil presse på oss folket!
NEI til forlengelse!