Høringssvar fra Arnfinn Småli

Dato: 14.09.2021

Jeg ser ingen grunn til at forskriftshjemlene skal forlenges. Slike tiltak blir aldri gjort overfor influensa, som tar livet av 1000 nordmenn hvert år.