Høringssvar fra Janne Thorsen

Dato: 12.09.2021

Demokratiet er under hardt press. Det er ingen medisinsk, faglig eller juridisk grunnlag for å forlenge unntaksfullmaktene. En dag må dere som er ansvarlige for denne galskapen stå til rette og ta konsekvensene av de lidelser dere påfører Norges befolkning med tiltakene deres.