Høringssvar fra Birgitt

Dato: 16.09.2021

Nei!

Økonomien var i bakken allerede før korona og dere avleder befolkning nå med korona. Dere kjører over grunnlover,menneskeretter og barnekonvensjoner.
En test-pandemi som dere har satt i gang med en PCR-test som blir brukt på feil måte (over 40 sykler isteden 25) og bare er utsangkraftig nå pasienten har symtomer og i tillegg kan testen sannsynlig gi utslag på influensa isten covid 19.
Slike påstander forsterker inntrykket av at regjeringen først og fremst er opptatt av vaksineprodusenter, inngåtte handelsavtaler, andre EU-avtaler og WHO-avtaler heller enn norsk næringsliv og folkets ve og vel.
Har dessverre ikke tro på lenger at innspillenen her blir hørt og at dere uansett gjøre det som står på angendaen,
men alle må tidlig eller senere står for det de har gjort i livet sitt!