Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 809226

Dato: 13.09.2021

SARS-CoV-2 er ikke en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Ingen har ennå lagt fram en overbevisende, fagfellevurdert studie som viser dette. Det er derimot lagt fram flere fagfellevurderte studier og artikler som viser at det ikke er en pandemi og heller ikke noe farlig virus som spres. Når myndighetene allikevel ønsker å forlenge de tvangsmessige tiltakene, må dette skyldes noe annet enn hensynet til folks helse. Får myndighetene fortsette på dette viset, vil Norge bli styrt etter facistiske ideer.