Høringssvar fra Elise Toreid Knudsen

Dato: 23.09.2021

Jeg ber om at det må bli en slutt på koronasertifikat, innreisekarantene på hotell, og isolering og begrensning i bevegelsesfriheten. Nå kjenner vi godt til Covid og hvem som hovedsakelig rammes. De som er i risikogruppene har fått tilbud om injeksjoner. Covid kan sammenliknes med en vanlig influensa og dødeligheten er svært lav. Derfor bør det ikke videreføres restriksjoner som nevnt over her.

Det er verken forholdsmessig eller nødvendig å opprettholde disse strenge reglene. Slike restriksjoner og tiltak har liten positiv effekt alt i alt. Derimot er det mange som har følt seg fanget og begrenset over denne lange periode. Vi har ikke levd som vi bør i ett fritt land. Restriksjonene har gjort livet vanskelig og surt for svært mange.

Nå vet vi at injeksjonene ikke hindrer smitte, så derfor er vaksinepasset unødvendig. I tillegg er det uetisk, både fordi man gjør forskjell på folk ut fra helseopplysninger, og fordi mange mennesker føler seg presset eller tvunget til å ta en eksperimentell injeksjon som de ikke ønsker. Dette MÅ være frivillig. Det er svært mange bivirkninger etter injeksjonene, spesielt blant unge mennesker som statistisk sett ikke blir særlig syke av covid.

Nå er det norske folket drillet på å vise hensyn og sørge for å holde seg hjemme ved symptomer. Det bør være nok med en oppfordring til å fortsette å holde god hygiene og å ta vare på hverandre og vise hensyn. Tillitten fra det norske folket har vært stor til FHI gjennom pandemien. Dersom de fortsatt mener det bør tas ekstra hensyn av forskjellige slag er jeg sikker på at nordmenn forholder seg til rådene deres, uten at vi trenger et lovverk som skal påtvinge noen ubehageligheter.

Nå må vi legge bort midlertidige forskrifter og heller vende tilbake til Grunnloven og Menneskerettighetene og igjen leve som frie mennesker i det Norge vi kjenner fra før pandemien, uten at politikere hasteinnfører nye lover og regler som går ut over innbyggernes ve og vel.